Kompost

Megablog pro všechny hodný lidičky, který chtějí rozdávat radost, xixi

28.7.05

Zveřejněním fotografií můžete porušit zákon

Možná se vám někdy stalo, že jste objevili na Internetu své fotografie a přitom jste nedali nikomu souhlas ke zveřejnění. Jak už to v životě bývá, žijí mezi námi lidé, kteří mají z pojmů "slušnost" a "ohleduplnost" velikou legraci.

Kdysi jsem si v práci napsal dvojnásobnou službu. Čas plynul a s tím i počet hodin, po které jsem hlídkoval po svém rajónu - prostoru před Carrefourem v nákupním centru Nový Smíchov. Není to legrace, když musíte pozorovat stovky lidí a odhadovat, jestli někdo z nich právě neukradl hlávku zelí. Když mé společenské rozpoložení dosáhlo jisté hranice, nějací smělí návštěvníci toho zneužili a pořídili několik "pikantních" fotografií. K mému velkému překvapení jsem tyto fotografie později spatřil veřejně přístupné na Internetu.

Podobné chování bych očekával od šestnáctiletých teenagerů. Jenže jednomu z mladíků je 22 let a druhý je ještě starší. Mávnul jsem nad tím rukou. Zároveň jsem trochu změnil svůj přístup a postoj k podobným akcím - fotoaparáty lidem rovnou rozšlapávám a zatím se mi úspěšně daří odolávat i různým nátlakům typu "udělal jste mi na koleně oděrku velikosti dvouhaléře". Klidně ať se druzí lidé odírají. Je to jejich svobodná vůle.


Když vás někdo poškodí

Zajímal jsem se, jak bych mohl postupovat v případě, že se rozhodnu hájit svá práva.

Proti použití fotografií bez Vašeho souhlasu a proti útokům proti Vaší osobě na těchto internetových stránkách je možné se bránit soudní žalobou na ochranu osobnosti podle ustanovení § 11 – 16 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 11 má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

Podle § 12 odst. 1 smějí být písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.

Podle § 13 odst. 1 má fyzická osoba právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.


Jestliže se tedy rozhodnete, že se budete domáhat spravedlnosti u soudu, připravte si pevné nervy, hodně peněz na právníky a dostatek volného času. Podle mého názoru je však nejlepším řešením nad podobnými případy mávnout rukou. Ztracený čas vám totiž případná výhra u soudu nikdy nevrátí.

3 reakcí­:

Anonymous MacPhisto tvrdí...

!!!

16:58  
Anonymous Vytrznik tvrdí...

3×!

21:37  
Anonymous Blogy Brouzdej tvrdí...

Až na dřeň (cukernou)

22:12  

Okomentovat

<< Home